Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

2012

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2012»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη φορέων προστατευόμενων περιοχών» 2012 από το Πράσινο Ταμείο, έχει υλοποιήσει τα εξής έργα και δράσεις:

 

Α/Α

ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ

ΠΟΣΟ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ «ΠΑΡΚΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ» ΚΑΙ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»

4.770,00 €

2

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»

10.100,00 €

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ(2) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΟΥΣ

1.182,40 €

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ, ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)

990,00 €

5

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

999,60 €

6

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΧΕΛΙ

 

6.000,00 €

7

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

 

14.514,00 €