Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 2016

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας ενός τόπου είναι ιδιαίτερης σημασίας. Όλα τα είδη ζωής είναι απαραίτητα για να υπάρχει οικολογική ισορροπία και η ελάττωση, η αύξηση ή η εξαφάνιση του πληθυσμού ενός είδους επηρεάζουν και την παρουσία των υπόλοιπων. Η απώλεια της βιοποικιλότητας απειλεί την επιβίωση του ανθρώπου αλλά και την ποιότητα της ζωής του, καθώς σχετίζεται με την επάρκεια τροφής, τις ευκαιρίες αναψυχής και τουρισμού, τις πηγές ξύλου, φαρμάκων και ενέργειας. Επίσης, παρεμβαίνει σε βασικές οικολογικές λειτουργίες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη.