Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο