Δράσεις με αφορμή το «13ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Δράσεις με αφορμή το «13ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων»

στο Μουσείο Αργυροτεχνίας