Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE)»