Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας»