Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4X4 τύπου τζιπ (jeep)