Τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων στην Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης των καλαμώνων της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»