Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος!!! «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίες ΠΕΠ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίες τμημα 2 ΠΕΠ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίες πανεπιστήμιο